Overzicht

Your volunteer experience

Sociaal contact met de leden

Content volunteer vacancy

This vacancy is running

voor 1 maal per maand een bezoek te brengen bij onze leden en hun het maandelijks magazine te bezorgen

Address

Contact

Skills

Engagement

  • Enthusiastic
  • Fixed or recurring engagement
  • Flexible
  • Social
  • The vacancy is accessible to these target groups