Overzicht

Je bepaalt op basis van kengetallen, taxatiewijzers, (activa) administraties de WOZ-waarden van interessante, haven gebonden onroerende zaken. De waarderingen vinden overwegend plaats in overleg met belanghebbenden en/of adviseurs. Je houdt je tevens bezig met het verwerken van mutaties en het afhandelen van waarde bezwaarschriften en beroepszaken.

Belangrijkste taken:
Waarderen van haven gebonden in kader van de Wet WOZ
Behandelen van bezwaarschriften