Overzicht

Wat ga je doen:
De functie omvat onder meer de volgende werkzaamheden:
– het instrueren en begeleiden van van 8 tot 12 medewerkers;
– het toezien op de voortgang van het werk
– het oplossen van kleine problemen en bij calamiteiten terugvallen op de uitvoerder;
– het plegen van dagelijks onderhoud aan hulpmiddelen en het signaleren van gebreken;
– het bijhouden van de werkplannen en uurstaten;
– het verrichten van