Overzicht

Mensen ontwikkelen zich zowel vanuit zichzelf als vanuit de ontmoeting met de ander. Zij zijn vrij om hun leven vorm te geven. Ieder mens is verbonden met anderen en de omgeving. Om de eigen impuls tot ontwikkeling te brengen, hebben mensen elkaar nodig. Hierin staan wij elkaar bij. Ieder mens maakt deel uit van en draagt op zijn eigen unieke wijze als wereldburger bij aan de samenleving.

Ben je toe aan vervolgstap in je loopbaan? Eén van onze samenwerkingspartners, een antroposofische instelling voor verstandelijke gehandicapten, is voor een  aantal van haar woonvoorzieningen per direct op zoek naar een ervaren (Senior) Gedragswetenschapper voor 24 uur.

Ten behoeve van het welzijn van de aan jouw zorg toevertrouwde cliënten maak je de vertaalslag van de theorie naar de praktijk en ben je in staat dit goed over te brengen. Daarbij kijk je verder dan alleen het gedrag van de cliënt.
Je bent in staat om vanuit de menselijke behoefte van de cliënt, diens behoefte aan kwaliteit van leven, naar hulpvragen te kijken en de behandeling van de cliënt te omschrijven dan wel vorm te geven. Daarnaast onderhoud je contact met diverse in- en extern betrokkenen rondom de cliënt.

Je kerntaken zijn behandeling, advisering, beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering.
De methodieken die gehanteerd worden zijn passend bij de antroposofie en bij de doelgroepen. Dit zijn: Sociaal therapie, Affectief Bewuste Benadering, Video Interactie Begeleiding en Sociaal  Competentiemodel.
 

Functieeisen
Competenties:
Je hebt een afgeronde masteropleiding als orthopedagoog of psycholoog en beschikt over een ruime relevante werkervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Je bent pro actief en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent bereid om maandelijks mee te draaien in een telefonische bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een uitdagende werkomgeving in een unieke zorgorganisatie en een marktconform salaris.

Careflex
De Careflex Zorg Groep is een gespecialiseerde zorgonderneming die werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en werken in de complexe zorg.
Als zorgpartner zijn wij verantwoordelijk voor diverse zorgvragen en complexe uitdagingen. Deze uitdagende zorgvragen beantwoorden we in samenspel met andere professionals en multidisciplinaire teams. Dit doen wij zowel regionaal als landelijk.
Onze medewerkers hebben een sterke maar laagdrempelige persoonlijkheid, zijn bewust van hun eigen grenzen en die van de mensen om hen heen. Ze zijn in staat om zowel in teamverband als solistisch te excelleren in uiteenlopende complexe situaties.