Overzicht

Wij zoeken een lead embedded software engineer omons team te versterken FunctieomschrijvingDe robot De Somnoxslaaprobot wordt aangestuurd door een microprocessor. Dezeprocessor regelt de sensoren, de actuatoren, en de binnenkomendecommunicatie van de mobiele applicatie. Hierbij is het van grootbelang dat de bijbehorende software stabiel, goed georganiseerd enperformant is. Wij zoeken iemand die de architectuur van desoftware zodanig kan herontwerpen dat alle bovenstaande factorenoptimaal met elkaar zijn geïntegreerd. Jij neemt de leiding in hetherontwerpen van de software architectuur. Aan de hand vantechnische specificaties creëer jij requirements en maak je deroadmap voor de komende 6 maanden.Jij zorgt ervoor dat de softwarefunctioneel en performant is. Jij neemt geen genoegen met langzameresponse time of slecht getimede actuatie.Een pré is als je meekunt denken met het elektrisch ontwerp zodat de elektronischecomponenten perfect aansluiten op de door jouw ontworpen software.Jouw werkweekZodra je het kantoor binnenstapt weet je al gelijk watje te doen staat, dat heb je immers de vorige werkdag al bepaald.Je bespreekt met je collega’s tijdens de daily huddle hoe je hebtgeslapen, en wat je belangrijkste focuspunt voor vandaag is. Jekijkt even hoe het staat met openstaande GitHub issues en gaat danaan de slag. Na een goede programmeersessie upload je de code op jetest prototype en draait een aantal testen erop. Het lijkt allemaalgoed te werken, dus je pushed de nieuwe veranderingen naar GitHuben wacht op een peer review. Terwijl je alvast bezig bent metinlezen voor de nieuwe taak, hoor je dat je pull request isgoedgekeurd. Je kan dus gerust verder werken aan de volgende taak,die al voor je klaar staat op Trello. Aan het einde van de weekevalueer je met het team de ontwikkelingen van de sprint, en bereidje voor op de volgende. Na 2 weken heb je een nieuwe iteratiegedaan, die klaar staat om getest te worden met echte gebruikersWij biedenJe komt in een team terecht waar jouw inzet tot zichtbaarresultaat kan leiden. Dat betekent een gezonde verantwoordelijkheiden een grote contributie aan de organisatie. Daarnaast: krijg jeeen marktconform salaris werk je in een jong en ambitieus team isde sfeer altijd positief Wij vragenSomnox is een startup en nietiedereen is geschikt om in een startup te werken. Je belandtnamelijk niet meteen in een gespreid bedje, maar je helpt actiefmee om die te ontwikkelen. Je bent onderzoekend, proactief en jewil altijd vernieuwen en verbeteren. Je bent gedreven, niet viesvan hard werken en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Jewerkt zelfstandig, ordelijk, systematisch en secuur. Je bentcommunicatief vaardig (spreken en schrijven) in Nederlands enEngels. Je werkt en denkt op HBO/WO niveau. Wat wij zoeken in eenkandidaat: Ervaring met hands-on development en troubleshootingvoor embedded systems Ervaring met C en C++ Ervaring metimplementeren van design patterns Ervaring met GitHub en de pullrequest workflow Pré: Ervaring met STM32 MCU Pré: kennis vanelectrical engineering en skills in het evalueren van eletronischeontwerpen Pré: Chinees kunnen lezen/schrijven voor communicatie metproductie partners Hardware Engineer, Electronicus, HBO, WO,Elektrotechniek,