Overzicht

Als Assistent Accountant voer je samen met het team wettelijke controles en vrijwillige controles uit . Je biedt ondersteuning bij het controleren van jaarrekeningen en het opstellen van tussentijdse rapportages. Je wordt op de opdracht begeleid door een Gevorderd Assistent Accountant of Controleleider.